Salgsmateriell

Her kan du laste ned prospekt for Fossbekk Brygge
Last ned prospekt
Last ned kjøpetilbud

Info ang. salgsstart

Ved salgsstart stiller alle som vil kjøpe likt. For å bli med i tilldeling ved salgsstarten er det slik at fristen for å levere bindende kjøpetilbud er satt til torsdag 18. november kl. 10:00.

Dersom flere ønsker samme leilighet vil tildeling bli avgjort ved loddtrekning. Her er det flere leiligheter med tilnærmet like kvaliteter, så det er sannsynlig at du finner flere leiligheter som du kan påføre som bindende alternativ, og i kjøpetilbudsskjemaet finner du kolonner for det. Tildelingsrekkefølge går fra den dyreste enheten først og så nedover i pris.